Πιστοποιήσεις

BS EN ISO 9001:2015

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από τη Lloyds Register για το πρότυπο: BS EN ISO 9001:2015, και έχει επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης:
• Την παροχή πιστοποιητικών GAS FREE
• Την προετοιμασία του Καταλόγου Επικίνδυνων Υλικών (IHM) σε πλοία
• Τη συντήρηση και τον έλεγχο Οργάνων Ανάλυσης Αερίων
• Τη διεξαγωγή Δοκιμών Λειτουργίας των Συστημάτων Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος (BWMS)
• Κατάρτιση Σχεδίων Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων σε Λιμένες.

BWMS

Είμαστε Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών για τη Διεξαγωγή Δοκιμών Λειτουργίας των Συστημάτων Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος (BWMS) από μεγάλους Νηογνώμονες.

IHM

Είμαστε εγκεκριμένη εταιρεία από αναγνωρισμένους οργανισμούς για την Κατάρτιση Καταλόγου Επικίνδυνων Υλικών (IHM) για κάθε είδους πλοίο.