ΛΙΜΑΝΙΑ

Polaris Marine

Υπηρεσίες Λιμανιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα λιμάνια έχουν ώς στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των εργαζομένων και λοιπών εμπλεκομένων στους χώρους αυτούς, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
CONTIGENCY PLAN
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ