ΝΕΑ

διαβάστε τα νέα μας

Μείνετε ενημερωμένοι..

  • All
  • Μη κατηγοριοποιημένο

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από τη Lloyds Register για το πρότυπο: BS EN ISO 9001:2015 Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αυτής αφορά: - Την παροχή πιστοποιητικών GAS FREE - Την προετοιμασία του Καταλόγου Επικίνδυνων...

Η εταιρεία μας Polaris Consulting Engineers IKE, πιστοποιήθηκε πρόσφατα ως εγκεκριμένος πάροχος Υπηρεσιών για τον Οπτικό Έλεγχο ή/ και Δειγματοληψία και προετοιμασία του Καταλόγου Επικίνδυνων Υλικών (Inventory of Hazardous Materials-...

Response to Covid-19