ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Polaris Consulting Engineers

Εταιρικό προφίλ

Η εταιρία μας, υπό τη σημερινή μορφή της, συστάθηκε το 2017 λόγω της ανάγκης για την περαιτέρω κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών μας. Στον τομέα αυτόν, δραστηριοποιούμαστε από το 1994. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών έχουμε αναπτύξει τον κύκλο δραστηριοτήτων μας, έχουμε λάβει πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών μας, έχουμε εκπονήσει μελέτες για πολλά από τα λιμάνια της χώρας κ.α.

Πρόσφατα γίναμε εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εταιρίας κατασκευής μετρητών αερίων GMI, στην Ελλάδα, ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες των εταιριών διανομής και εμπορίας φυσικού αερίου.

Κύριοι στόχοι μας είναι η ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων με εργασίες σε πλοία και λιμάνια, η προστασία του περιβάλλοντος και η ικανοποίηση των πελάτων μας από τις υπηρεσίες μας.

Χημικοί Ναυτιλίας

Κυριάκος Καραντζής

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς και χημικούς ναυτιλίας με βαθειά γνώση στο αντικείμενό τους.

Κυριάκος Καραντζής, χημικός μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιημένος χημικός ναυτιλίας (μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Ναυτιλίας).

 

Από το 1991 έως το 2003 εργάστηκε ως τεχνικός σύμβουλος σε εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και από το 2002 διευθύνει τη δική του εταιρεία παρέχοντας πιστοποιητικά gas free, υπηρεσίες ασφάλειας και εκτίμησης κινδύνου, προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.α..

 

Ενώ το 2017 συνίδρυσε την εταιρεία Polaris Consulting Engineers IKE η οποία παρέχει ναυτιλιακές και άλλες υπηρεσίες.

Παναγιώτης Παπαγεωργίου χημικός μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών και πιστοποιημένος χημικός ναυτιλίας (μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Ναυτιλίας).

 

Από το 2011 έως το 2017 εργάστηκε ως ανεξάρτητος χημικός μηχανικός και τεχνικός σύμβουλος διεξάγοντας περιβαλλοντικές μελέτες και σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης  κ.α..

 

Το 2017, συνίδρυσε την εταιρεία Polaris Consulting Engineers IKE η οποία παρέχει ναυτιλιακές και άλλες υπηρεσίες.

Χημικοί Ναυτιλίας

Παναγιώτης Παπαγεωργίου

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς και χημικούς ναυτιλίας με βαθειά γνώση στο αντικείμενό τους.

Χημικοί Ναυτιλίας

Παναγιώτης Παπαγεωργίου

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς και χημικούς ναυτιλίας με βαθειά γνώση στο αντικείμενό τους.

Παναγιώτης Παπαγεωργίου χημικός μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών και πιστοποιημένος χημικός ναυτιλίας (μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Ναυτιλίας).

 

Από το 2011 έως το 2017 εργάστηκε ως ανεξάρτητος χημικός μηχανικός και τεχνικός σύμβουλος διεξάγοντας περιβαλλοντικές μελέτες και σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης  κ.α..

 

Το 2017, συνίδρυσε την εταιρεία Polaris Consulting Engineers IKE η οποία παρέχει ναυτιλιακές και άλλες υπηρεσίες.

Παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας, οι οποίες ανταποκρίνονται διαρκώς στις απαιτήσεις των πελατών μας, της εταιρείας μας και του περιβάλλοντος γενικά.

Οι υπηρεσίες μας

Παρέχουμε υπηρεσίες αδειούχου χημικού ναυτιλίας εκδίδοντας τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία Πιστοποιητικά GAS FREE, και υπηρεσίες προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ασφαλείας & εκτίμησης κινδύνου, μεταφοράς και αποθήκευσης επικινδύνων φορτίων και προστασίας του περιβάλλοντος. Διαχειριζόμαστε περιστατικά εκτάκτου ανάγκης.

Εκπονούμε μελέτες για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων στους λιμένες, καθώς και άλλες εργασίες.

WE CARE. WE PROTECT.

Σταθερές συνεργασίες

Οι συνεργάτες μας

Η εταιρεία μας έχει σταθερές και πολυετείς συνεργασίες με ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς.