ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ (VGP)

Υπηρεσίες Ναυτιλίας

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ (VGP)

Από τον Δεκέμβριο 2013, όλα τα εμπορικά πλοία μήκους άνω των 79 ποδιών και πλέοντα σε ύδατα των ΗΠΑ, οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του VGP όπως εκδόθηκαν από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος ΗΠΑ (EPA). Θα πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο παρακολούθησης για της Εταιρείες ώστε να μπορούν να παρέχουν αποτελέσματα αναλύσεων για χημικούς και βιολογικούς δείκτες για τα λύματα των πλοίων:

• Θαλάσσερμα
• Ύδατα Πλύσης EGS
• Ύδατα υδροσυλλεκτών πλοίων
• Φαιόχρωα Ύδατα

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για υπηρεσίες δειγματοληψίας και ανάλυσης για VGP σύμφωνα με το 40 CRF 136.3.
Μπορούμε να υποστηρίξουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες σχετικά με τις διαδικασίες δειγματοληψίας, τον εξοπλισμό, τη μεταφορά δειγμάτων και την ανάλυση σε διαπιστευμένα με ISO 17025 εργαστήρια.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε εδώ!

Πλοηγηθείτε γρήγορα στον ιστότοπο

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ