ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Υπηρεσίες Ναυτιλίας

Υπηρεσίες Ανταπόκρισης Έκτακτης Ανάγκης

Η άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι πολλές φορές καθοριστική για την περαιτέρω εξέλιξη περιστατικών ναυτικών ατυχημάτων.

Για το σκοπό αυτό είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε συμβουλές και υπηρεσίες ασφάλειας και αντιμετώπισης ρύπανσης, 24 ώρες το 24ωρο από έμπειρους χημικούς ναυτιλίας, καθώς και να αναχωρήσουμε άμεσα για τον τόπο του συμβάντος. Αν και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, σε περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης δεν προβλέπεται έκδοση Πιστοποιητικών GAS FREE, οι Συμβουλές μας και οι Υπηρεσίες μας μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας στην ασφάλεια του προσωπικού, καθώς και στην Προστασία του Θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα διαθέτουμε την εξειδίκευση να ανταποκριθούμε σε περιστατικά που περιλαμβάνουν Επικίνδυνες και Επιβλαβείς Ουσίες (HNS).

Πλοηγηθείτε γρήγορα στον ιστότοπο

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ