ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπηρεσίες Ναυτιλίας

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Επιπρόσθετα διαθέτουμε την εξειδίκευση και παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού και ναυτικών σε ειδικά θέματα ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Ανίχνευση αερίων
  • Είσοδος σε κλειστούς χώρους
  • Θερμές και ψυχρές εργασίες σε Δεξαμενόπλοια
  • Περιστατικά έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνουν επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες

Πλοηγηθείτε γρήγορα στον ιστότοπο

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Response to Covid-19