ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (IHM)

Υπηρεσίες Ναυτιλίας

Διατήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου επικίνδυνων υλικών (IHM)

Έχοντας κατακτήσει το στόχο μας για την εκπόνηση καταλόγων ΙΗΜ, οι οποίοι εγκρίθηκαν από μέλη του IACS, για αρκετές εκατοντάδες πλοία είμαστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η διατήρηση επικαιροποιημένου Καταλόγου Επικίνδυνων Υλικών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός πλοίου.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Συνθήκης του Χονγκ Κονγκ HKC 2009 και της ΕΕ SRR 2013, μέχρι 31- 12-2020 όσα πλοία φέρουν σημαία χώρας μέλους της ΕΕ ή/και ελλιμενίζονται σε λιμάνι χώρας μέλους της ΕΕ οφείλουν να έχουν Ι.Η.Μ., ενώ από 01/01/2021 οποιαδήποτε προσθήκη εξοπλισμού και εξαρτήματος στα πλοία αυτά πρέπει να καταγράφεται.
Η πολυετής εμπειρία μας, η γνώση μας στον τομέα της ναυτιλίας και η διαρκής επιμόρφωση της ομάδας μας, πιστοποιήσεις από ABS, BV, DNV-GL, KRS, LRS, RINA, MARSHALL ISL. & LIBERIAN Flag για “Development of IHM” και από τον BOHS για “Surveying and Sampling Strategies for Asbestos in Buildings”, μας οδηγεί στη βεβαιότητα για την επιτυχία και των επόμενων βημάτων μας.
Προκειμένου να επιτύχουμε τη βέλτιστη δυνατή παραγωγικότητα, ο ομάδα μας που αποτελείται από μηχανικούς, IHM experts, και IT specialists, δημιούργησε το HazTool! Το λογισμικό αυτό είναι συμβατό με όλα τα ERP συστήματα της αγοράς, παρακολουθεί όλα τα εν δυνάμει επικίνδυνα υλικά και εξάγει τις μελέτες IHM Maintenance αυτόματα.
Συνδυάζοντας τη γνώση και την εμπειρία μας, εντοπίζουμε όλα τα πιθανά επικίνδυνα υλικά, και συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στη διεθνή νομοθεσία, ώστε ο Κατάλογος του πλοίου να είναι πάντα ενημερωμένος και τα πλοία σας ασφαλή για το περιβάλλον.

 

polaris-katalogos-epikindinwn-ylikwn-2
polaris-katalogos-epikindinwn-ylikwn-3
polaris-katalogos-epikindinwn-ylikwn-4

Πλοηγηθείτε γρήγορα στον ιστότοπο

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ