Σύστημα Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος (BWΤS)

Υπηρεσίες Ναυτιλίας

Σύστημα Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος (BWΤS)

Την 1η Ιουνίου 2022, οι τροποποιήσεις στον κανονισμό Ε-1 της Σύμβασης BWM που εγκρίθηκαν από την MEPC-75 τέθηκαν σε ισχύ και οι Δοκιμές Λειτουργίας που θα επικυρώνουν τη σωστή εγκατάσταση οποιουδήποτε BWMS, κατέστησαν απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ή την ανανέωση το IBWMC.

Η εταιρεία μας, όντας πάντα ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά ζητήματα είναι πλέον Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών από μεγάλους Νηογνώμονες για τη διεξαγωγή Δοκιμών Λειτουργίας του BWMS για συμμόρφωση με τα πρότυπα εκκένωσης D-2 του IMO σύμφωνα με τα BWM.2/Circ.70/Rev.1 & BWM. 2/Circ.42/Rev.2.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε εδώ!

Πλοηγηθείτε γρήγορα στον ιστότοπο

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ