Νέα

Καθώς η προθεσμία της 1ης Ιουνίου 2022 πλησιάζει, οι τροποποιήσεις στον κανονισμό Ε-1 της Σύμβασης BWM που εγκρίθηκαν από την MEPC-75 θα τεθούν σε ισχύ και οι Δοκιμές Λειτουργίας που...

Έχοντας κατακτήσει το στόχο μας για την εκπόνηση καταλόγων ΙΗΜ, οι οποίοι εγκρίθηκαν από μέλη του IACS, για αρκετές εκατοντάδες πλοία είμαστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι...

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από τη Lloyds Register για το πρότυπο: BS EN ISO 9001:2015 Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αυτής αφορά: - Την παροχή πιστοποιητικών GAS FREE - Την προετοιμασία του Καταλόγου Επικίνδυνων...

Η εταιρεία μας Polaris Consulting Engineers IKE, πιστοποιήθηκε πρόσφατα ως εγκεκριμένος πάροχος Υπηρεσιών για τον Οπτικό Έλεγχο ή/ και Δειγματοληψία και προετοιμασία του Καταλόγου Επικίνδυνων Υλικών (Inventory of Hazardous Materials-...