Μέτρα προστασίας για αποφυγή εξάπλωσης του Covid-19

Μέτρα προστασίας για αποφυγή εξάπλωσης του Covid-19

Η εταιρεία μας, έχοντας ως βασική προτεραιότητά της την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και τα θέματα Δημόσιας Υγείας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών και εν γένει όλης της κοινότητας, διατηρώντας παράλληλα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.